வெள்ளிக்கிழமை நஷ்டத்தை நிஃப்டி ஈடு செய்யுமா? இந்த வாரம் கண்காணிக்க வேண்டிய 6 காரணிகள்

புதிய உச்சத்தைத் தொட்ட பிறகு, நிஃப்டி கடந்த வாரம் ஓரளவு உயர்ந்தது, வருவாய், ஃபெட் மீட்டிங் மற்றும் தேர்தல் தொடர்பான ஊகங்கள் முதலீட்டாளர்களை பிஸியாக வைத்தது. ஐடி […]

வெள்ளிக்கிழமை நஷ்டத்தை நிஃப்டி ஈடு செய்யுமா? இந்த வாரம் கண்காணிக்க வேண்டிய 6 காரணிகள் Read More »