Demand

ஆப்பிள் பங்குகள் சாதனை பைபேக், விற்பனை வளர்ச்சி முன்னறிவிப்பு முதலீட்டாளர்களை கவரும் என 7% உயர்கிறது

ஐபோன் தயாரிப்பாளரின் சாதனைப் பங்கு திரும்பப் பெறும் திட்டம் மற்றும் விற்பனை வளர்ச்சியின் உறுதிமொழி ஆகியவை சீனாவில் பலவீனமான தேவை மற்றும் அதிகரித்த போட்டி பற்றிய கவலைகளால்

ஆப்பிள் பங்குகள் சாதனை பைபேக், விற்பனை வளர்ச்சி முன்னறிவிப்பு முதலீட்டாளர்களை கவரும் என 7% உயர்கிறது Read More »

Scroll to Top