நிஃப்டி: நிஃப்டிக்கு வலுவான எதிர்ப்பு 22,800; விக்ஸ் ஒரு கவலை எழுகிறது

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் விருப்பத் தரவுகள் நிஃப்டிக்கான ஆதரவுத் தளம் குறைந்துள்ளது, இந்த வாரம் 22,800 குறியைத் தாண்டுவது சவாலானது. இந்தியாவில் VIX இன் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வானது, […]

நிஃப்டி: நிஃப்டிக்கு வலுவான எதிர்ப்பு 22,800; விக்ஸ் ஒரு கவலை எழுகிறது Read More »